หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 1
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 221 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 221 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 232 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 232 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 242 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 242 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 236 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ห้อง 234
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 236 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ห้อง 234
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 244 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ห้อง 244 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง โทร 098-8907780 E-mail chalermkwhan@gmail.com และนางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]