หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 1
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 7 กับ 5 ห้อง ห้อง 653 ห้องประชุมชั้น 7 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 7 กับ 5 ห้อง ห้อง 654 กับ ห้องประชุมชั้น 7 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 631 ห้อง 632 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 641 ห้อง 642 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 633 ห้อง 634 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 643 ห้อง 644 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง อาคาร 6 ชั้น 1 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30น. รายงานตัว 08.00-08.30น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เวที หน้าอาคาร 2 ชั้น เวที หน้าอาคาร 2 ห้อง หลังอาคาร 1 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง อาคาร 6 ระเบียงชั้น 4 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง อาคาร 6 ระเบียงชั้น 4 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 98 ชั้น หน้าโรงยิม ห้อง อาคาร 98 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 98 ชั้น หน้าโรงยิม ห้อง อาคาร 98 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง โทร 098-8907780 E-mail chalermkwhan@gmail.com และนางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]