หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง และโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 1
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ห้อง 3211 14 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ห้อง 3212 14 ก.ย. 2557 13.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ห้อง 3310 14 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ห้อง 3311 14 ก.ย. 2557 13.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
-
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
-
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โสตฯ1 พิกุลกาญน์ 14 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ห้อง หอประชุม 14 ก.ย. 2557 13.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ห้อง 133 14 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ห้อง 134 14 ก.ย. 2557 13.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ห้อง 131 14 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.(ห้องเก็บตัว ห้อง 132)
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ห้อง 131 14 ก.ย. 2557 13.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00-09.00 น. และภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00น.(ห้องเก็บตัว ห้อง 132)
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง โทร 098-8907780 E-mail chalermkwhan@gmail.com และนางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]