หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 108 75 70.75% 15 14.15% 6 5.66% 10 9.43% 106
2 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 103 70 67.96% 15 14.56% 6 5.83% 12 11.65% 103
3 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 87 54 63.53% 11 12.94% 8 9.41% 12 14.12% 85
4 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 61 39 68.42% 8 14.04% 6 10.53% 4 7.02% 57
5 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 64 30 46.88% 15 23.44% 6 9.38% 13 20.31% 64
6 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 53 29 55.77% 14 26.92% 4 7.69% 5 9.62% 52
7 โรงเรียนศรีมโหสถ 60 28 46.67% 18 30% 6 10% 8 13.33% 60
8 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 47 19 41.3% 12 26.09% 4 8.7% 11 23.91% 46
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 23 7 31.82% 4 18.18% 2 9.09% 9 40.91% 22
10 โรงเรียนชิตใจชื่น 32 6 18.75% 9 28.13% 5 15.63% 12 37.5% 32
11 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 24 5 20.83% 6 25% 2 8.33% 11 45.83% 24
12 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 24 4 16.67% 9 37.5% 6 25% 5 20.83% 24
13 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 20 4 20% 7 35% 3 15% 6 30% 20
14 โรงเรียนเทวรักษ์ 12 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
15 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 15 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 3 21.43% 14
16 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 17 2 11.76% 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 17
17 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
18 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 16 1 6.25% 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 16
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง โทร 098-8907780 E-mail chalermkwhan@gmail.com และนางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-9832861
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]