หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง และ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ .13-14.... เดือน ...กันยายยน...... พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 222 (ปราจีนบุรี 2) 13 ก.ย. 2557
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 222 (ปราจีนบุรี 2) 14 ก.ย. 2557
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 241 (ปราจีนบุรี 2) 13 ก.ย. 2557
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 241 (ปราจีนบุรี 2) 14 ก.ย. 2557
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 243 (ปราจีนบุรี 2) 13 ก.ย. 2557
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 243 (ปราจีนบุรี 2) 14 ก.ย. 2557
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 233 (ปราจีนบุรี 2) 13 ก.ย. 2557 ห้องเก็บตัวการแข่งขันภาษาพาทีสร้างสรรค์ ห้อง 234 (ปราจีนบุรี 1 ทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย ) ห้อง 235 (ปราจีนบุรี 2 ทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย )
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 233 (ปราจีนบุรี 2) 14 ก.ย. 2557
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 245 (ปราจีนบุรี 2) 13 ก.ย. 2557
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 244 (ปราจีนบุรี 1) ห้อง 245 (ปราจีนบุรี 2) 14 ก.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]