หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง และ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ .13-14.... เดือน ...กันยายยน...... พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต 2 13 ก.ย. 2557 09.30-11.30 ให้กรรมการกิจกรรมอัจฉริยภาพส่งข้อสอบที่ปิดผนึกในซองสีน้ำตาลที่ห้อง 3406 ภายในเวลา 08.45 น. (ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ห้องโสต 2 ห้อง ห้องโสต2 13 ก.ย. 2557 09.30-11.30 (ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 3407 13 ก.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป (ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 3407 13 ก.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป (ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 3408 13 ก.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป (ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3408 13 ก.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป (ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3405 13 ก.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป โรงเรียนที่แข่งขันทุกโรงเรียนให้นำโน้ตบุค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง(ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3405 13 ก.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป ให้โรงเรียนที่แข่งขันทุกโรงเรียนนำโน้ตบุคพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วยทีมละ 1 เครื่อง(ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3411 13 ก.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป (ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 3411 13 ก.ย. 2557 09.30 เป็นต้นไป (ห้องพักกรรมการ/รายงานตัว คือห้อง 3406 เวลา 07.30 น. - 08.30 น.)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]