หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง และ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ .13-14.... เดือน ...กันยายยน...... พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3211 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3212 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 3310 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 3311 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ห้อง ห้องเกียรติภูมิ 13 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ห้อง ห้องเกียรติภูมิ 13 ก.ย. 2557 13.oo-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ห้อง ห้องโสต1 พิกุลกาญน์ 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 3 ห้อง หอประชุม 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 133 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 134 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 131 (เก็บตัวห้อง132) 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 131 (เก็บตัวห้อง132) 13 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 135 13 ก.ย. 2557 13.oo-15.30 ภาคเช้า รายงานตัว 8.00-9.00 น. ภาคบ่าย รายงานตัว 12.00-13.00 น. ห้องศูนย์ประสานงานกรรมการรายงานตัว ห้องกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]