หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง และ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ .13-14.... เดือน ...กันยายยน...... พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง อาคารศิลปะ 13 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้ง 2 โซนแข่งขันพร้อมกัน ณ อาคารศิลปะโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง อาคารศิลปะ 13 ก.ย. 2557 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้ง 2 โซนแข่งขันพร้อมกัน ณ อาคารศิลปะโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.สันติภาพ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อาเซียน 4.ภาวะโลกร้อน 5.เที่ยวทั่วไทย
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.สันติภาพ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อาเซียน 4.ภาวะโลกร้อน 5.เที่ยวทั่วไทย
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 13 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.การละเล่น 2.ประเพณีไทย 3.วิถีไทย
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 13 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.การละเล่น 2.ประเพณีไทย 3.วิถีไทย
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 13 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.การละเล่น 2.ประเพณีไทย 3.วิถีไทย
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 13 ก.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.การละเล่น 2.ประเพณีไทย 3.วิถีไทย
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.สันติภาพ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อาเซียน 4.ภาวะโลกร้อน 5.เที่ยวทั่วไทย
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.สันติภาพ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อาเซียน 4.ภาวะโลกร้อน 5.เที่ยวทั่วไทย
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.สันติภาพ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อาเซียน 4.ภาวะโลกร้อน 5.เที่ยวทั่วไทย
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.สันติภาพ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อาเซียน 4.ภาวะโลกร้อน 5.เที่ยวทั่วไทย
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคารศิลปะ ห้อง ศิลปะ 14 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป หัวข้อการฝึกซ้อม 1.สันติภาพ 2.เศรษฐกิจพอเพียง 3.อาเซียน 4.ภาวะโลกร้อน 5.เที่ยวทั่วไทย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]