หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง และ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ .13-14.... เดือน ...กันยายยน...... พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95 ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า **และแต่งกายเสื้อนักเรียนโจงกระเบนแดง เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95 ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า **และแต่งกายเสื้อนักเรียนโจงกระเบนแดง เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95 ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า **และแต่งกายเสื้อนักเรียนโจงกระเบนแดง เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95 ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า **และแต่งกายเสื้อนักเรียนโจงกระเบนแดง เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95 ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า **และแต่งกายเสื้อนักเรียนโจงกระเบนแดง เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า **และแต่งกายเสื้อนักเรียนโจงกระเบนแดง เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95 ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า **และแต่งกายตามชุดการแสดง เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95 ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า **และแต่งกายตามชุดการแสดง เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า ** เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 95 ปี 13 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป โซน 1แข่งบ่าย และ โซน2 แข่งเช้า ** เตรียมความพร้อมและจับฉลากลำดับการแข่งขัน (อาจมีการปรับเวลาได้ถ้ามีผู้เข้าแข่งขันน้อยทีม)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]