หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง และ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ .13-14.... เดือน ...กันยายยน...... พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง SEAR 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง SEAR 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง E-learning 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง E-learning 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร MEP ห้อง MEP 1 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร MEP ห้อง MEP 1 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร MEP ห้อง MEP 2 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อาคาร MEP ห้อง MEP 2 13 ก.ย. 2557 08.30-16.30 รายงานตัว 08.00-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]