หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 89 60 68.97% 17 19.54% 7 8.05% 3 3.45% 87
2 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 97 52 58.43% 20 22.47% 10 11.24% 7 7.87% 89
3 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 67 36 60% 9 15% 5 8.33% 10 16.67% 60
4 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 66 29 56.86% 7 13.73% 9 17.65% 6 11.76% 51
5 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 43 17 43.59% 10 25.64% 5 12.82% 7 17.95% 39
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 36 17 53.13% 6 18.75% 5 15.63% 4 12.5% 32
7 โรงเรียนกบินทร์บุรี 41 13 36.11% 7 19.44% 11 30.56% 5 13.89% 36
8 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 41 12 34.29% 14 40% 4 11.43% 5 14.29% 35
9 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 31 10 35.71% 9 32.14% 5 17.86% 4 14.29% 28
10 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 31 10 34.48% 8 27.59% 2 6.9% 9 31.03% 29
11 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 51 9 22.5% 11 27.5% 9 22.5% 11 27.5% 40
12 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 26 6 25% 11 45.83% 2 8.33% 5 20.83% 24
13 โรงเรียนเจียหมิน 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]