หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม 0 0 0
2 002 โรงเรียนกบินทร์บุรี 41 88 66
3 003 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 97 273 144
4 006 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 31 48 40
5 007 โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 31 53 41
6 008 โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 67 126 96
7 009 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 89 165 133
8 011 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(กบินทร์บุรี) 0 0 0
9 012 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) 0 0 0
10 010 โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 26 63 40
11 013 โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 51 113 78
12 014 โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 41 68 57
13 015 โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 66 252 126
14 016 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 43 87 44
15 004 โรงเรียนเจียหมิน 10 16 12
16 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 36 112 52
รวม 629 1464 929
2393

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]