หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง และ ร.ร.ปราจีนกัลยาณี
ระหว่าง วันที่ .13-14.... เดือน ...กันยายยน...... พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางนรีรัตน์ ย่างเล้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน สพม.7 ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
2 df sgf ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7
3 นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นรีรัตน์ ย่างเล้ง ร.ร.กบินทร์วิทยา 0819214961 prapakorn2514@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]