สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีวิทยากบินทร์บุรี 41 22 12 75 60 17 7 3 84
2 กบินทร์วิทยา 35 23 15 73 52 20 10 7 82
3 มณีเสวตรอุปภัมภ์ 27 11 6 44 36 9 5 10 50
4 วังตะเคียนวิทยาคม 15 10 11 36 29 7 9 6 45
5 สายมิตรศึกษา 6 17 4 27 17 10 5 7 32
6 กบินทร์บุรี 6 3 3 12 13 7 11 5 31
7 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 5 13 5 23 17 6 5 4 28
8 ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 5 8 3 16 9 11 9 11 29
9 ทุ่งใหญ่วิทยาคาร 5 1 10 16 10 9 5 4 24
10 วังดาลวิทยาคม 4 6 8 18 12 14 4 5 30
11 นนทรีวิทยาคม 2 3 7 12 10 8 2 9 20
12 ร่มเกล้าปราจีนบุรี่ 2 3 3 8 6 11 2 5 19
13 เจียหมิน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 153 120 87 360 272 129 74 76 475