หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 4 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล วิทยบริการ 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00 (เก็บตัวห้อง 321)
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 1 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00 (เก็บตัวห้อง 321)
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 4 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00 (เก็บตัวห้อง 316)
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 5 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00 (เก็บตัวห้อง 316)
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 2 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 นักเรียนต้องมารายงานตัว เวลา 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]