หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น ชั้น 2 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคารสมาคมศิษย์เก่าฯ ชั้น 2 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 8 พ.ย. 2557 09.00-15.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 4 เม.ย. 2558 09.00 เตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 212 4 เม.ย. 2558 09.00 เตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 4 เม.ย. 2558 09.00 เตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 4 เม.ย. 2558 09.00 เตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 4 เม.ย. 2558 09.00 เตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 4 เม.ย. 2558 09.00 เตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 314 4 เม.ย. 2558 09.00 เตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 315 4 เม.ย. 2558 09.00 เตรียมอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]