หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม ห้องสมุด 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องมัลติมิเดีย 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 3 ชั้น 1 ห้อง 311 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00 เก็บตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันห้อง 312
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 317 ชั้น 1 ห้อง 315 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00 เก็บตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันห้อง 315
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 5 ชั้น 2 ห้อง 516 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 5 ชั้น 2 ห้อง 516 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 7 ชั้น 1 ห้อง ห้องเพชรอินทนิล 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อินทนิลโดม 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 325 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00 เก็บตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันห้อง 326
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 328 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00 เก็บตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันห้อง 327
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00 เก็บตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันห้อง 322
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 321 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00 เก็บตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันห้อง 323
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 4 ชั้น 3 ห้อง 436 8 พ.ย. 2557 8.00-16.00 เก็บตัวนักเรียนที่เข้าแข่งขันห้อง 435


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]