หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.8 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.8 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.6 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.6 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.2 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.2 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.5 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.5 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.5-7 ห้อง ระหว่าง ฝ.5-7 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.7 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.7 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.2 (โซนหน้า) 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมวิไล ฝ.2 (โซนหน้า) 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]