หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1902 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1903 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 3402 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 3403 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1403 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1409 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1907 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1909 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1601 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1211 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1407 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1401 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
-
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1411 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1605 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ห้อง 1607 8 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]