หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 135 92 73.6% 24 19.2% 5 4% 4 3.2% 125
2 โรงเรียนปทุมวิไล 121 54 51.92% 25 24.04% 14 13.46% 11 10.58% 104
3 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 103 48 52.17% 25 27.17% 11 11.96% 8 8.7% 92
4 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 100 46 51.11% 26 28.89% 9 10% 9 10% 90
5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 85 40 52.63% 22 28.95% 9 11.84% 5 6.58% 76
6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 100 36 36.36% 21 21.21% 26 26.26% 16 16.16% 99
7 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 69 25 47.17% 12 22.64% 7 13.21% 9 16.98% 53
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 81 21 32.81% 19 29.69% 11 17.19% 13 20.31% 64
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 72 21 32.31% 17 26.15% 14 21.54% 13 20% 65
10 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 45 17 47.22% 7 19.44% 4 11.11% 8 22.22% 36
11 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 71 13 23.21% 21 37.5% 10 17.86% 12 21.43% 56
12 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 29 11 40.74% 7 25.93% 4 14.81% 5 18.52% 27
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 54 8 15.69% 17 33.33% 12 23.53% 14 27.45% 51
14 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 16 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
16 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 21 4 23.53% 6 35.29% 3 17.65% 4 23.53% 17
17 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 16 3 18.75% 1 6.25% 3 18.75% 9 56.25% 16
18 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 2 14.29% 4 28.57% 7 50% 1 7.14% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]