หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 103 257 142
2 002 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 85 171 113
3 003 โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 16 39 25
4 006 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 72 201 113
5 007 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 100 224 143
6 008 โรงเรียนบัวแก้วเกษร 45 123 45
7 010 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 71 154 90
8 011 โรงเรียนปทุมวิไล 121 337 181
9 012 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 69 196 106
10 013 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 135 335 198
11 016 โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 15 35 19
12 017 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 100 288 139
13 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 81 300 116
14 019 โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 16 26 19
15 009 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 21 45 22
16 004 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก 54 103 75
17 015 โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 0 0 0
18 018 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 29 43 35
19 014 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 18 11
รวม 1143 2895 1592
4487

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]