การพิมพ์บัตรนักเรียน/คณะครูผู้ฝึกซ้อม

       ระบบจะเปิดให้พิมพ์บัตรนักเรียน ครู คณะกรรมการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยโรงเรียนให้ใช้รหัสผ่านของโรงเรียน  ในเมนูเข้าระบบโรงเรียน
 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 07:34 น.