ให้ให้ตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ของนักเรียน และครู

   ตามที่ศูนย์จัดการแข่งขัน สพม.4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 ดำเนินการจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.57 ที่ผ่่านมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
  ศูนย์ปทุมวิไล ขอให้โรงเรียนต่างๆ ได้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล ของนักเรียน คณะครูให้เรียบร้อยทุกรายการ โดยเฉพาะผู้ชนะเลิศเหรียญทอง
ซึ่งจะโอนข้อมูล วันที่ 18 พ.ย.57 นี้
  ถ้าข้อมูลโรงเรียนใดไม่ถูกต้อง หลังจากที่ยื่นหลักฐาน ณ จุดลงทะเบียนของสนามแข่งขัน ขอให้รีบแจ้งไปที่ศูนย์ที่จัดการแข่งขันในกลุ่มสาระฯ นั้นๆ

วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10:12 น.