ประกาศแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรอบพิเศษ

   กิจกรรม Cross Word  A Math  คำคม  และซูโดกุ
ในวันที่ 4 เมษายน 2558  ณ  โรงเรียนปทุมวิไล
เวลา 09.00 น.
 

วันศุกร์ ที่ 03 เมษายน 2558 เวลา 07:16 น.