ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองวิชาการ/ผู้แทน ประชุมวางแผนจัดการแข่งขัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เลา 13.00 น. ณ ห้องเกียรติบงกช โรงเรียนปทุมวิไล
วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:45 น.