หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัว อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัว อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 342
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญบุรี อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 426 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]