หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุน 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ชั้น ใต้ถุน 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ห้อง 635 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 6 ห้อง 635 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง สมุด 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง สมุด 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง 571-572 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง 571-572 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]