หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ห้อง 211 (โสต1) 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 2 ห้อง 211 (โสต1) 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง 582 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง 583 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง 581 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง 581 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง หอประชุม 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง 531-533 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ห้อง 431-432 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ห้อง 433-434 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง 551-552 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 5 ห้อง 553-554 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนธัญรัตน์ อาคาร 4 ห้อง 446 15 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]