หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคารหอประชุม 15 พ.ย. 2557 12.30-13.00 รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน 12.30 - 13.15 น. เริ่มดำเนินการแข่งขัน 13.30 น.
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน 08.00 - 08.45 น. เข้าห้องทดสอบ 08.50 น.
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 15 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน 08.00 - 08.45 น. เข้าห้องทดสอบ 08.50 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]