หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-11.30
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-11.30
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-11.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-11.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.30
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.30
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-11.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-11.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต หอประชุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุม 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-11.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 9
13.00-15.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ERIC 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-09.30
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-11.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-11.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ERIC 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-09.30
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้อง ERIC 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-09.30
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-11.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-11.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]