หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนธัญบุรี 130 79 64.23% 31 25.2% 12 9.76% 1 0.81% 123
2 โรงเรียนธัญรัตน์ 107 78 75% 17 16.35% 4 3.85% 5 4.81% 104
3 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 102 60 61.86% 25 25.77% 10 10.31% 2 2.06% 97
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 118 56 54.9% 29 28.43% 15 14.71% 2 1.96% 102
5 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 94 45 54.22% 12 14.46% 19 22.89% 7 8.43% 83
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 110 43 43% 28 28% 19 19% 10 10% 100
7 โรงเรียนวัดเขียนเขต 82 24 32.88% 28 38.36% 11 15.07% 10 13.7% 73
8 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 42 24 61.54% 9 23.08% 6 15.38% 0 0% 39
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 77 22 37.29% 20 33.9% 6 10.17% 11 18.64% 59
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 58 17 45.95% 7 18.92% 4 10.81% 9 24.32% 37
11 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 52 12 31.58% 10 26.32% 9 23.68% 7 18.42% 38
12 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 33 12 42.86% 9 32.14% 3 10.71% 4 14.29% 28
13 โรงเรียนอุดมวิทยา 64 10 22.73% 13 29.55% 12 27.27% 9 20.45% 44
14 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 58 3 6.98% 14 32.56% 14 32.56% 12 27.91% 43
15 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 16 3 23.08% 3 23.08% 3 23.08% 4 30.77% 13
16 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 49 3 25% 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 12
17 โรงเรียนระเบียบวิทยา 18 2 16.67% 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
18 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 6 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]