หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 16 22 18
2 002 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 52 98 60
3 005 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 6 21 9
4 010 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 0 0 0
5 011 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 58 120 85
6 014 โรงเรียนระเบียบวิทยา 18 32 20
7 015 โรงเรียนวัดเขียนเขต 82 188 123
8 017 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 58 126 71
9 019 โรงเรียนอุดมวิทยา 64 132 81
10 003 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 33 69 51
11 013 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 49 97 65
12 007 โรงเรียนธัญบุรี 130 321 214
13 008 โรงเรียนธัญรัตน์ 107 249 169
14 009 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 118 331 181
15 012 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 42 181 70
16 016 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 102 265 153
17 018 โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 94 198 150
18 004 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 110 339 197
19 006 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 77 183 124
รวม 1216 2972 1841
4813

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]