หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแกลง\\\"วิทยสถาวร\\\"
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ข้างสนามฟุตบอลฝั่งอัฒจรรย์ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคารโดมตรงข้ามอัฒจรรย์ 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ห้องแนะแนว 116 7 ต.ค. 2557 09.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น.
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ห้องแนะแนว 116 7 ต.ค. 2557 09.00 น. ลงทะเบียน 08.30 น.
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ห้องแนะแนว 116 7 ต.ค. 2557 12.30 น. ลงทะเบียน 12.00 น.
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ห้องแนะแนว 116 7 ต.ค. 2557 12.30 น. ลงทะเบียน 12.00 น.
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ต.ค. 2557
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ต.ค. 2557
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 7 ต.ค. 2557
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 7 ต.ค. 2557
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนิ่มนวล หนูปั้น 0880162911 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]