หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแกลง\\\"วิทยสถาวร\\\"
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00 ห้องคณะกรรมการ 542
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 7 ต.ค. 2557 09.00-11.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 7 ต.ค. 2557 9.00
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 7 ต.ค. 2557 9.00
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 7 ต.ค. 2557 9.00
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 7 ต.ค. 2557 9.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2557 9.00-11.30
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ชั้นล่าง 7 ต.ค. 2557 9.00-11.30
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 7 ต.ค. 2557 9.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 7 ต.ค. 2557 9.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนิ่มนวล หนูปั้น 0880162911 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]