หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแกลง\\\"วิทยสถาวร\\\"
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 7 ต.ค. 2557 09.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 7 ต.ค. 2557 09.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ต.ค. 2557 09.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 7 ต.ค. 2557 09.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ต.ค. 2557 09.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 7 ต.ค. 2557 09.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 5 7 ต.ค. 2557 09.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 5 ห้อง ใต้อาคาร 5 7 ต.ค. 2557 09.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 ต.ค. 2557 09.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 7 ต.ค. 2557 09.00
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" โดมสนามฟุตซอล 7 ต.ค. 2557 09.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" โดมสนามฟุตซอล 7 ต.ค. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนิ่มนวล หนูปั้น 0880162911 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]