หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนแกลง\\\"วิทยสถาวร\\\"
ระหว่าง วันที่ ..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 7 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ผู้ประสานงาน นายสุพจน์ โทร 0880162911 ผู้เข้าแข่งขันต้องรายงานตัวก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 7 ต.ค. 2557
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 7 ต.ค. 2557
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 7 ต.ค. 2557
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2557
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ต.ค. 2557
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 7 ต.ค. 2557
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 7 ต.ค. 2557
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ต.ค. 2557
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 ต.ค. 2557
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 ต.ค. 2557
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 ต.ค. 2557
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนิ่มนวล หนูปั้น 0880162911 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]