หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 188 105 91.3% 5 4.35% 3 2.61% 2 1.74% 115
2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 125 86 85.15% 7 6.93% 6 5.94% 2 1.98% 101
3 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 186 70 84.34% 6 7.23% 6 7.23% 1 1.2% 83
4 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 99 69 81.18% 12 14.12% 3 3.53% 1 1.18% 85
5 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 69 41 74.55% 11 20% 2 3.64% 1 1.82% 55
6 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 61 32 61.54% 13 25% 3 5.77% 4 7.69% 52
7 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 62 29 56.86% 9 17.65% 13 25.49% 0 0% 51
8 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 32 22 73.33% 5 16.67% 2 6.67% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนิ่มนวล หนูปั้น 0880162911 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]