หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 32 99 48
2 004 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 125 358 179
3 005 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 186 197 145
4 007 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 99 226 124
5 008 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 69 154 79
6 009 โรงเรียนห้วยยางศึกษา 61 156 100
7 002 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 62 111 92
8 001 โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 188 328 196
9 006 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 9 17 13
รวม 831 1646 976
2622

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางนิ่มนวล หนูปั้น 0880162911 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]