หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันศุกร์ที่ - เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 14 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 14 พ.ย. 2557 09.00-10.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 316 14 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 14 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 325
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 325
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 328
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัวห้อง 328
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 318 14 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 319 14 พ.ย. 2557 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน โทรศัพท์ : 0817126273 e-mail : santi.moungpan@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/central64/domains/central64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185