หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันศุกร์ที่ - เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัวที่ห้อง 114
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัวที่ห้อง 114
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 116 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัวที่ห้อง 117
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 เก็บตัวที่ห้อง 117
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 129 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 124 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน โทรศัพท์ : 0817126273 e-mail : santi.moungpan@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]