หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันศุกร์ที่ - เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 439 14 พ.ย. 2557 09.00 - 16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 429 14 พ.ย. 2557 09.00 - 16.00 ขอให้นักเรียนที่จะแข่งขันนำอุปกรณ์ทดลองพื้นฐานมาเอง โดยเตรียมมาได้ทุกขนาดและไม่จำกัดจำนวน เช่น หลอดทดลอง ,บีกเกอร์,กระบอกตวง,แท่งแก้วคนสาร,โกร่งบดสาร,ตาชั่งสปริง,ตะเกียงแอลกอฮอล์,หลอดหยด,กระบอกฉีดยา,ไม้ขีด,ใบมีดโกน,ขาตั้งหลอดทดลอง,กระบอกตวง,ขวดรูปชมพู่ ,ฉ
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 14 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 สิ่งที่ต้องนำมาวันแข่งขัน 1.รายงานฯ จำนวน 5 เล่ม 2.แผงโครงงานพร้อมอุปกรณ์หรือชิ้นงานจัดแสดง
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 14 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 สิ่งที่ต้องนำมาวันแข่งขัน 1.รายงานฯ จำนวน 5 เล่ม 2.แผงโครงงานพร้อมอุปกรณ์หรือชิ้นงานจัดแสดง
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 14 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 สิ่งที่ต้องนำมาวันแข่งขัน 1.รายงานฯ จำนวน 5 เล่ม 2.แผงโครงงานพร้อมอุปกรณ์หรือชิ้นงานจัดแสดง
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 14 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 สิ่งที่ต้องนำมาวันแข่งขัน 1.รายงานฯ จำนวน 5 เล่ม 2.แผงโครงงานพร้อมอุปกรณ์หรือชิ้นงานจัดแสดง
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอัมพวัน 14 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 สิ่งที่ต้องนำมาวันแข่งขัน 1.รายงานฯ จำนวน 5 เล่ม 2.วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง (กรรมการมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางจัดไว้ให้)
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอัมพวัน 14 พ.ย. 2557 13.00 - 16.00 สิ่งที่ต้องนำมาวันแข่งขัน 1.รายงานฯ จำนวน 5 เล่ม 2.วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง (กรรมการมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางจัดไว้ให้)
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 14 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 สิ่งที่ต้องนำมาวันแข่งขัน 1.รายงานฯ จำนวน 5 เล่ม 2.แผงโครงงานพร้อมอุปกรณ์หรือชิ้นงานจัดแสดง
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 14 พ.ย. 2557 09.00 - 12.00 สิ่งที่ต้องนำมาวันแข่งขัน 1.รายงานฯ จำนวน 5 เล่ม 2.แผงโครงงานพร้อมอุปกรณ์หรือชิ้นงานจัดแสดง
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี ศูนย์กีฬา ชั้น 3 ห้อง สนามบาสเกตบอล 14 พ.ย. 2557 09.00 - 16.00 อุปกรณ์ที่นักเรียนนำมาใช้ในการแข่งขันต้องเป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน และต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ขึ้นรูปใด ๆ ทั้งสิ้น นำมาสร้างพร้อมกันทุกทีมในสนามแข่งขัน
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี ศูนย์กีฬา ชั้น 3 ห้อง สนามบาสเกตบอล 14 พ.ย. 2557 09.00 - 16.00 อุปกรณ์ที่นักเรียนนำมาใช้ในการแข่งขันต้องเป็นไปตามเกณฑ์การแข่งขัน และต้องสร้างจากวัสดุที่ยังไม่ขึ้นรูปใด ๆ ทั้งสิ้น นำมาสร้างพร้อมกันทุกทีมในสนามแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน โทรศัพท์ : 0817126273 e-mail : santi.moungpan@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]