หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
วันศุกร์ที่ - เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 14 พ.ย. 2557 09.00 - 11.00 226 ห้องเก็บตัว(2)
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 14 พ.ย. 2557 11.00-12.00 226 ห้องเก็บตัว(2)
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 216ห้องเก็บตัว
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 217 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 216ห้องเก็บตัว
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 14 พ.ย. 2557 09.00-10.30 223ห้องเก็บตัว
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 14 พ.ย. 2557 10.30-12.00 223ห้องเก็บตัว
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 14 พ.ย. 2557 11.30-12.00 226 ห้องเก็บตัว(1)
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 14 พ.ย. 2557 09.00-10.00 226 ห้องเก็บตัว(1)
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 14 พ.ย. 2557 10.00-11.00 226 ห้องเก็บตัว(1)
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 14 พ.ย. 2557 11.00-11.30 226 ห้องเก็บตัว(1)
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสิงห์บุรี อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 219 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน โทรศัพท์ : 0817126273 e-mail : santi.moungpan@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]