หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 67 119 88
2 002 โรงเรียนทองเอนวิทยา 29 59 36
3 003 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 46 94 70
4 005 โรงเรียนบางระจันวิทยา 78 184 127
5 006 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 36 76 56
6 007 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 22 38 28
7 008 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 46 104 64
8 009 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 60 120 90
9 011 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 61 121 93
10 010 โรงเรียนสิงห์บุรี 134 366 203
11 012 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 21 46 34
12 014 โรงเรียนอินทร์บุรี 107 230 157
13 015 โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 34 86 48
14 013 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 38 102 53
15 004 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 51 87 65
รวม 830 1832 1212
3044

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน โทรศัพท์ : 0817126273 e-mail : santi.moungpan@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]