หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 442/30 ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร 74110   034-479317
2 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 71 หมู่1 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120   034-483163
3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 919 ถ. นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   (034)411787
4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นายสมชาย สุวรรณกาญจน์   034-411885,412021
5 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 144/1 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร 74000   034830317 0865234345
6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1/13 หมู่ 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130   02-4202435
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร หมู่ 6 พระราม 2 35/5 ตำบล บางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 74000 นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์   081-2561281

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอดิเทพ วรรณเรศ 081-5724493 email address: adithep.sk@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]