หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ . จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 2-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง comICT 8 ต.ค. 2557 09.00-14.00 รวมรับประทานอาหารด้วย
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง comICT 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้มาเอง แต่ต้องให้กรรมการตรวจก่อนใช้งาน
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง comICT 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้มาเอง แต่ต้องให้กรรมการตรวจก่อนใช้งาน
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง com4 8 ต.ค. 2557 09.00-14.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้สร้างเกมมาเอง แต่ต้องให้กรรมการตรวจก่อนใช้งาน
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง com4 8 ต.ค. 2557 09.00-14.00 ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้สร้างเกมมาเอง แต่ต้องให้กรรมการตรวจก่อนใช้งาน
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง com4 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมมาเอง แต่ต้องให้กรรมการตรวจก่อนเข้าห้องแข่งขัน
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง com4 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมโปรแกรมมาเอง แต่ต้องให้กรรมการตัดสินตรวจก่อนนำเข้าห้องแข่งขัน
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง com1 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมโปรแกรมมาเอง แต่ต้องให้กรรมการตัดสินตรวจก่อนนำเข้าห้องแข่งขัน
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง com1 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 นักเรียนเตรียมโปรแกรมมาเอง แต่ต้องให้กรรมการตัดสินตรวจก่อนนำเข้าห้องแข่งขัน
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง com1 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ อินทราเน็ตภายใน web server และ ftp server ที่จัดเตรียมไว้
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง com2 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ไม่จำกัดภาษา ไม่จำกัดโปรแกรมแปล
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น ล่าง ห้อง พุทธศาสน์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ทำรายงานรูปเล่มส่งก่อนวันที่ 6 ต.ค.57 จำนวน 5 เล่ม
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น ล่าง ห้อง พุทธศาสน์ 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 ทำรายงานรูปเล่มส่งก่อนวันที่ 6 ต.ค.57 จำนวน 5 เล่ม
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง comICT 8 ต.ค. 2557 09.00-14.00 ไม่จำกัดโปรแกรม แต่ต้องให้กรรมการตรวจก่อนนำเข้าห้องแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอดิเทพ วรรณเรศ 081-5724493 email address: adithep.sk@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]