หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ . จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 2-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 มีการสาธิตการแข่งขันก่อนทำการแข่งขันจริง
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 8 ต.ค. 2557 09.00-12.00 มีการสาธิตก่อนการแข่งขันจริง
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-
จัดแข่งขันในระดับภาคกลางภาคตะวันออก เท่านั้น
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
-
จัดแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก เท่านั้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอดิเทพ วรรณเรศ 081-5724493 email address: adithep.sk@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]