หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ . จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 2-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องมณีรัตน์ 7 ต.ค. 2557 09.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 7 ต.ค. 2557 09.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ASEAN (324) 7 ต.ค. 2557 09.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้อง SEAR (123) 7 ต.ค. 2557 09.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 ต.ค. 2557 09.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 ต.ค. 2557 09.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 7 ต.ค. 2557 09.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ERIC (122) 7 ต.ค. 2557 09.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 7 ต.ค. 2557 09.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 7 ต.ค. 2557 09.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน 8 ต.ค. 2557 09.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน 8 ต.ค. 2557 09.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 2 ห้อง ภาษาต่างประเทศ 8 ต.ค. 2557 09.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 7 ต.ค. 2557 10.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 7 ต.ค. 2557 10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอดิเทพ วรรณเรศ 081-5724493 email address: adithep.sk@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]