หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 121 69 65.09% 21 19.81% 9 8.49% 7 6.6% 106
2 โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ 122 56 57.73% 23 23.71% 9 9.28% 9 9.28% 97
3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 84 48 60.76% 18 22.78% 6 7.59% 7 8.86% 79
4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 88 36 49.32% 15 20.55% 14 19.18% 8 10.96% 73
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 85 28 45.9% 18 29.51% 5 8.2% 10 16.39% 61
6 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 73 26 45.61% 13 22.81% 8 14.04% 10 17.54% 57
7 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 55 26 50.98% 10 19.61% 5 9.8% 10 19.61% 51
8 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 58 21 42% 12 24% 8 16% 9 18% 50
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 22 14 87.5% 0 0% 0 0% 2 12.5% 16
10 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 59 10 20.41% 12 24.49% 13 26.53% 14 28.57% 49
11 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 67 10 19.61% 10 19.61% 11 21.57% 20 39.22% 51
12 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 36 9 25% 15 41.67% 4 11.11% 8 22.22% 36
13 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 29 8 28.57% 8 28.57% 7 25% 5 17.86% 28
14 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 26 8 36.36% 3 13.64% 3 13.64% 8 36.36% 22
15 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 38 5 15.15% 14 42.42% 6 18.18% 8 24.24% 33
16 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 24 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 7 41.18% 17
17 โรงเรียนกุศลวิทยา 35 2 8.33% 7 29.17% 4 16.67% 11 45.83% 24
18 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 20 1 9.09% 4 36.36% 1 9.09% 5 45.45% 11
20 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 9 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 9
21 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายอดิเทพ วรรณเรศ 081-5724493 email address: adithep.sk@gmail.com Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]