ข่าวจากศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดสมุทรสาคร(ส.ค.)
ศูนย์คอมพิวเตอร์จังหวัดสมุทรสาคร(ร.ร.ส.ค.) เปิดเพจชื่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสอบถามปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัด นนทบุรี ต่อไป
วันอังคาร ที่ 02 กันยายน 2557 เวลา 21:45 น.