รับฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากทุกศูนย์จัดการแข่งขันของจังหวัดสมุทรสาคร
เรียน ประธานศูนย์จัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัดทุกศูนย์ ถ้าศูนย์ของท่านมีรายละเอียดประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันที่ต้องการแจ้งให้โรงเรียนผู้เข้าแข่งขันทราบ สามารถส่งข้อมูลถึงผู้ดูแลระบบระดับจังหวัดได้ทาง e-mail ด้านล่างของเว็บไซต์นี้นะครับ
วันพุธ ที่ 03 กันยายน 2557 เวลา 08:50 น.